ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดสภานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองคง

อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสภานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเกี่ยวกับการหาเสียง

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง

Updated: มีนาคม 20, 2023 — 8:13 am