ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองคง

อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง

ประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง

Updated: มีนาคม 3, 2023 — 4:50 am