ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง “มาตรการป้องปรามและควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ”

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง “มาตรการป้องปรามและควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ”

Updated: มิถุนายน 23, 2021 — 2:21 am