ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฬลท์คอนกรีต

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฬลท์คอนกรีต

พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.19 – 005 สายบ้านท่าโพธิ์

หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จงหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-biddimg )

ประกาศ

Updated: เมษายน 18, 2024 — 8:07 am