ปปช.ลงพื้นที่สอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง มอบหมายให้ นางนรินทร์ทิพย์ ไข่มุกข์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ต้อนรับอำนวยความสะดวกให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่ลงพื้นที่มาจัดเก็บข้อมูลสอบถามผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาใช้บริการของเทศบาลตำบลเมืองคง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง และลงพื้นที่วัดใต้ด้วย

Updated: กุมภาพันธ์ 21, 2022 — 3:51 am