บทความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1. เอาสามีไปใช้ฟรีๆไม่ได้นะ

2. ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ

 

3. ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า

4. ความเห็นพนักงานสอบสวน

 

5. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Updated: พฤษภาคม 24, 2021 — 3:12 am