นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมพิธีถวายเครื่องบวงสรวง ณ ศาลพระยากตะศิลา, ศาลปู่ตา, และศาลเจ้าพ่อเมืองคง เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

นายกัณพงศ์  แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง  เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องบวงสรวง ณ ศาลพระยากตะศิลา, ศาลปู่ตา, และศาลเจ้าพ่อเมืองคง โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อบอกกล่าวก่อนจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในทุกๆ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟลุล่วงไปด้วยดี

Updated: พฤษภาคม 30, 2024 — 3:25 am