นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีจุดบั้งไฟ อำเภอราษีไศลประจำปี 2566

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีจุดบั้งไฟ อำเภอราษีไศลประจำปี 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นางกชพรรณ พิมลนอก รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีจุดบั้งไฟ อำเภอราษีไศลประจำปี 2566 โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี และมีนายนายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศลเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณศาลาหลังที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
Updated: พฤษภาคม 29, 2023 — 2:59 am