ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2566
– นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
– พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
– สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมือง
– หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
– และประชาชน
– ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
Updated: กุมภาพันธ์ 19, 2024 — 7:22 am