งานลอกคลองระบายน้ำเพื่อนำสิ่งปฏิกูลที่อุดตันออกจากท่อระบายน้ำ

งานลอกคลองระบายน้ำเพื่อนำสิ่งปฏิกูลที่อุดตันออกจากท่อระบายน้ำ
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง, นายธนศักดิ์ วงศ์จอม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมพนักงานกองช่าง กองสาธารณสุขฯ งานป้องกันฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหมวดการทางราษีไศล และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรราษีไศล ดำเนินการลอกสิ่งปฏิกูลในคลองระบายน้ำทางหลวง ถนนบริหาร ฝั่งทางเข้าที่ว่าการอำเภอราษีไศล เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและสามารถระบายน้ำในคลองให้ไหลไปได้ด้วยดี
Updated: กันยายน 21, 2023 — 2:54 am