งานมหกรรมศรีสะเกษติดยิ้ม ปี 2 ตอนบอกฮักราษีฯ

งานมหกรรมศรีสะเกษติดยิ้ม ปี 2 ตอนบอกฮักราษีฯ  

                เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ขอขอบคุณนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอราษีไศล นายเสถียร พันธ์งาม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอราษีไศล  ศิลาลาด  บึงบูรณ์       ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) สภาวัฒนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สถานศึกษาต้นแบบ พร้อมทั้งองค์กรสถานศึกษาเครือข่ายทุกภาคส่วนในเขตอำเภอราษีไศล และกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนในเครือข่ายศรีสะเกษติดยิ้ม กลุ่มอีสานตุ้มโฮม ที่ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมศรีสะเกษติดยิ้ม ปี 2 ตอนบอกฮักราษีฯ สู่ถนนสายวัฒนธรรมลำน้ำมูล ซึ่งได้รับเกียรติ จากนาย มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ในการนี้ได้รับการชื่นชมจากประชาชนและผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก นับเป็นการเปิดจุดเริ่มต้นเส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอราษีไศล อันจะนำไปสู่การแบ่งปันแบบจิตอาสา พัฒนารายได้ของประชาชน และเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

      

 

*******************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 8:57 am