งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558

         

 งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558

    

                เทศบาลตำบลเมืองคง โดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมกับ อำเภอราษีไศล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอราษีไศลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2558 ณ ลำน้ำมูลอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 7:16 am