งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

 งานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2559

              เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมกับชุมชนทั้ง 11 ชุมชน  กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559   ในวันที่ 13 เมษายน 2559  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง   โดยมีกิจกรรมการประกวดรถแห่บุพชาติและการประกวดเทพีสงกรานต์จากชุมชนทั้ง  11 ชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ  โดยได้รับเกียรติจากท่านปวีณ แซ่จึง     เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

           

 

 

***********************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 9:15 am