งานประเพณีบุญบั้งไฟแสน ประจำปี 2559

 

งานประเพณีบุญบั้งไฟแสน  ประจำปี  2559

           เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์  แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง    นำทีมผู้บริหารและคณะสภาเทศบาลพร้อมพนักงานเทศบาลร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟแสนอำเภอราษีไศล โดยเข้าร่วมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟกับหน่วยงานราชการต่างๆ   ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่บั้งไฟประจำปี 2559 มาครอง

 

    

    

 

*********************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 9:18 am