งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล ประจำปี 2560

 

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล  ประจำปี 2560 

                 เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นำทีมผู้บริหารและคณะสภาเทศบาลพร้อมพนักงานเทศบาลร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล โดยเข้าร่วมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟกับหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดขบวนแห่บั้งไฟประจำปี 2560 มาครอง  

         

********************************

 

Updated: มิถุนายน 27, 2019 — 8:56 am