ขอเชิญชวนชาวอำเภอราษีไศล ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567”

ขอเชิญชวนชาวอำเภอราษีไศล ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567” บริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ โรงเรียน ป่าชุมชน ศาสนาสถาน หรือที่เห็นสมควร 🌵
โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้
อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 🪴🌾
Updated: พฤษภาคม 20, 2024 — 2:49 am