ก่อสร้างติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

Updated: เมษายน 1, 2020 — 9:06 am