กีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

 

 กีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ประจำปี  2559

              เทศบาลตำบลเมืองคง โดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง กำหนดจัดกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด  ประจำปี  2559  ในวันที่ 27 – 28   กุมภาพันธ์  2559  โดยมีพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองคงได้นำขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาจากพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองคงทั้ง 11 ชุมชน (11 ขบวน) เคลื่อนขบวนจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอราษีไศลมาตามถนนบริหารผ่านตลาดสดเทศบาลฯ  เข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)    ซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ประจำปี  2559  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านปวีณ แซ่จึง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯจะมีการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศและการแข่งกีฬาพื้นบ้านต่างๆ อีกมาย

 

***********************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 8:59 am