กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566
🔸นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
✅ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สวนพระยากะตะศิลา) เพื่อแสดงพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าอยู่
=========================================
Updated: กันยายน 21, 2023 — 2:55 am