กิจกรรม Big cleaning Day ณ วัดกัลยาโฆสิตาราม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
– นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง มอบหมายให้นางนรินทร์ทิพย์ ไข่มุกข์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลงานป้องกันฯ กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน /ทหารพัฒนา และจิตอาสาทุกหมู่ ร่วมล้างและทำความสะอาดวัดกัลยาโฆสิตารามในกิจกรรม Big cleaning Day ณ วัดกัลยาโฆสิตาราม ม.14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
Updated: ตุลาคม 31, 2022 — 8:11 am