กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2559

                  เทศบาลตำบลเมืองคง โดยท่านศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน และเด็กๆที่น่ารักทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่จัดโดยเทศบาลตำบลเมืองคง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง โดยทั้งนี้ได้มีการจัดทำอาหาร มอบของรางวัล บู๊ทกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ และการแสดงจากทางโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) โรงเรียนอนุบาลราษีไศล โรงเรียนเกศเกล้า และโรงเรียนราษีไศล เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

          

 

************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 8:51 am