กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
                  นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง , พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ เป็นวันสำคัญสากลของโลกประจำปี พ.ศ. 2567  โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 👏🏻
                ทั้งนี้ ในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ   เทศบาลตำบลเมืองคงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน #วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ.บริเวณพื้นที่วัดใต้ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 🍀☘️🌲🌱🪴

 

 

Updated: พฤษภาคม 23, 2024 — 4:12 am