กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

    ข่าวประชาสัมพันธ์

            เทศบาลตำบลเมืองคง   โดยนายศุภวิชญ์  แซ่จึง  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง  ได้กำหนดจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง   ปีที่ ๒   เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานลูกจ้าง   ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองคงจะจัดพิธีทำบุญตักบาตร  ในระหว่างวันที่ 23 – 24  พฤศจิกายน  2559  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกันในการทำบุญในครั้งนี้   จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองคงร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กำหนดการดังนี้

วันพุธที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๑๕.๐๐  .       คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง พี่น้องชุมชน  ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่

                          เตรียมอาหารร่วมกันห่อข้าวต้ม  ณ  เทศบาลตำบลเมืองคง                                               

เวลา  ๑๘.๓๐ น.    พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น   (หลังเจริญพระพุทธมนต์มีอาหารว่างไว้บริการผู้ร่วมพิธี)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ (แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา  ๐๗.๐๐ น.       พิธีทำบุญตักบาตร                                                                                                                                         ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ , ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม  ,                                                                                     พระสงฆ์อนุโมทนา                                                                                                                              เสร็จแล้วร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน   

เวลา ๑๐.๐๐ น.       แจกทานผ้าห่มและสิ่งของที่ได้รับบริจาค แก่ผู้ร่วมพิธี

            ดังนั้น  เทศบาลตำบลเมืองคง  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองคง  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  เพื่อความเป็นสิริมงคล   ตามกำหนดการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

******************************

Updated: มิถุนายน 27, 2019 — 8:59 am