การเปิดรับสมัครโครงการ RASISALAI Youth Camp: สานฝัน ปั้นดาว

– น้องๆ อายุ 2-25ปี ชาวราษีไศล ร่วม โครงการ RASISALAI Youth Camp: สานฝัน ปั้นดาว
❗️อังคารที่14มิ.ย.นี้ 13.00น: รร.เมืองคง(คงคา)
❗️พุธที่15มิ.ย.นี้ 13.00น: รร.อนุบาลราษีฯ
[ กิจกรรมค้นหาความสามารถพิเศษ พร้อมการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนั้นๆ พัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าแสดงออก เพิ่มช่องทางให้น้องๆได้แสดงออก ]
ขั้นตอนการสมัคร
1. Like & Share พร้อมแท๊กหาเพื่อน 5คน
2. ยื่นเอกสารที่สมัคร ที่ คุณเลิศ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองคง หรือ ยื่นเอกสาร ตอนไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียน ก็ได้
– สถานศึกษาในเขตอำเภอราษีไศล สามารถติดต่อให้ไปจัดกิจกรรมได้
Updated: มิถุนายน 13, 2022 — 3:25 am