การนำมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
– นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 88 ราย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
– ถุงยังชีพ ได้รับการสนับสนุนจากประธานสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบให้กับเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดศรีสะเกษ
– และนายกฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ธนันท์กาญจน์ สมทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมนางกชพรรณ พิมลนอก รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเองในวันนี้
 
Updated: ตุลาคม 31, 2022 — 8:06 am