การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู

วันที่ 29-30 กันยายน 2565
– นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง มอบหมายให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเมืองคงทุกคน ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู โดยได้มอบหมายให้
– เจ้าหน้าที่ทำถุงกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
– ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางจราจร
– สูบน้ำออกจากบ้านที่มีน้ำท่วมขัง
– ซ่อมแซมหลังคาบ้านของประชาชน
นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำภูธร อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 – ทหารพัฒนา ศรีสะเกษ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วย
       
Updated: ตุลาคม 17, 2022 — 7:21 am