การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคง

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น.
🔸นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
🔹นายพงศ์สรรค์ ทองจันทร์ เลขานายกเทศมนตรี
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
✅ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคง ที่ไม่สามารถจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนได้
✨จึงจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนส่วนกลาง บริเวณ
📍วัดใต้ หมู่ที่ 4
📍วัดกลาง หมู่ที่ 3
📍ตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง หมู่ที่ 2
📍วัดท่าโพธิ์ หมู่ 14
🌏💓🌏💓🌏💓🌏
========================================
Updated: กันยายน 21, 2023 — 3:05 am